แหล่งรวมของวิถีนักรบไอสึ ถนนอินิชิเอะยูเมะ (ถนนแห่งฝันสมัยโบราณ)
~เดินตามถนนสายเล็กของนักดาบ~
ถนนอินิชิเอะยูเมะ เป็นทางเดินที่เริ่มจากปากทางออนเซนฮิกาชิยามะ ด้านตะวันออกของปราสาทวาคะมาสึ จนถึงภูเขาอีโมริ
รวมระยะทางประมาณ 3 ก.ม. บริเวณถนนเชิงเขาที่เรียกว่า “เคนชิโนะโคะมิจิ” (ถนนสายเล็กของนักดาบ)
มีโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของไอสึและวิถีนักรบ กระจายตัวกันหลายจุดตามถนนเส้นนี้

ซาซาเอะโด (หอรูปหอยซาซาเอะ)

อาคารรูปทรงพิลึกที่หาพบได้ยาก
ด้านในเป็นทางลาดเวียนกันขึ้นไปเป็นเกลียวคู่

สุสานทหารกองบิยะโค

เป็นสุสานของทหารที่มีอายุ16-17
ปีและได้สังเวยชีวิตด้วยคมดาบของตนเอง
ในช่วงสงครามโบะชิน

บ้านซามูไรไอสึ

สิ่งก่อสร้างที่จำลองสภาพบ้านเรือนของซามูไร
ในสมัยเอโดะ

สุสานตระกูลมาสึไดระ

สุสานของไดเมียว (ผู้ปกครองแคว้น) ชื่อดัง
ของญี่ปุ่นในสมัยก่อน หินป้ายสุสานที่มีขนาดยาว
กว่า 5 เมตรตั้งอยู่บนหินรูปเต่านั้น
มักสร้างความตะลึงใจแก่ผู้เข้ามาชม