การเล่นหิมะ การทดลองเก็บเกี่ยวผักใต้หิมะ


15 ม.ค. ถึง ต้นเดือนมี.ค. (เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

ที่สวนเกษตรไอสึฮิกาชิยามะออนเซนซาโตยามะ ซึ่งตั้งอยู่ปากทางของฮิกาชิยามะออนเซน สามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์เก็บเกี่ยวผัก เช่น กะหล่ำปลี แครอทที่อยู่ใต้หิมะ และการเล่นหิมะ เชิญมาร่วมสนุกใส่รองเท้าคังจิคิ (รองเท้าดั้งเดิมสำหรับเดินบนหิมะ) และเล่นหิมะกัน


  • ไม่มีล่ามไกด์
  • ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง/ 15:00-16:00
  • สามารถเข้าร่วมได้สูงสุด 10 ท่าน (ผู้เข้าร่วมต้องไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน)
  • ผักที่เก็บเกี่ยว กะหล่ำปลี 1 หัว แครอท 2 หัว นำกลับได้