สัมผัสจิตวิญญาณซามูไร และ ทดลองฝึกศิลปะการรบญี่ปุ่น

ศูนย์รวมศิลปะการรบของไอสึ “บุโทคุเดง”
ญี่ปุ่นยังคงเหลือไว้ซึ่งจิตวิญญาณของวิถีนักรบ (ซามูไรสปิริต) จนถึงปัจจุบัน
จิตวิญญาณนี้ได้ฝังอยู่ในความงดงามในการดำรงชีวิตเฉกเช่นมนุษย์ของผู้คน
แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่รัก มีความเชื่อใจ และเมตตาปราณีต่อผู้อื่น
บุโดหรือศิลปะการรบนั้นเป็นวิถีการสร้างความเป็นมนุษย์
ด้วยการฝึกทั้งร่างกายและจิตใจที่เสมือนเป็นสิ่งเดียวกัน ผ่านการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ
นิสัยและศีลธรรม ฝึกกิริยาที่เน้นความสุภาพและมารยาททางสังคม
ไอสึ อันเป็นดินแดนสุดท้ายของเหล่าซามูไร ได้คงเหลือจิตวิญญาณของวิถีนักรบไว้อย่างเต็มเปี่ยม
และศิลปะการรบต่าง ๆ เช่น ดาบญี่ปุ่นหรือเคนโด ดาบยาวนากินาตะ ธนูญี่ปุ่นหรือคิวโด
ยังคงถูกสืบทอดต่อมาจนปัจจุบัน

ฝึกประสบการณ์เคนโดแบบซามูไร

◆วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 19:30-20:45

เริ่มจากการเข้าชมการฝึกซ้อมเคนโดของจริงที่โดโจ(สถานที่ซ้อม) “บุโทคุเดง” หลังจากนั้นเปลี่ยนชุดเป็นชุดฝึกเคนโด
และเข้ารับการฝึกท่าตีเป้า (อุจิโคมิ) ของจริง ได้ความรู้สึกเหมือนเป็น LAST SAMURAI!

 • มีไกด์ภาษาอังกฤษ
 • เวลาเข้าร่วมกิจกรรม:1ชั่วโมง 15 นาที

 • จองล่วงหน้าก่อน 7 วัน
 • เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1 ท่าน สูงสุด 5 ท่าน

ฝึกประสบการณ์ดาบยาวซามูไรนากินาต

◆วันเสาร์และอาทิตย์ 10:00-11:30

“เริ่มต้นจากการเคารพและจบลงด้วยการเคารพ”
“นากินาตะ” เป็นศิลปะการรบดั้งเดิมญี่ปุ่นที่ภูมิใจนำเสนอต่อโลก
การฝึกประสบการณ์นี้เริ่มต้นจากการเข้าชมการฝึกซ้อม และต่อด้วยการฝึกท่าตีนากินาตะของจริง

 • มีไกด์ภาษาอังกฤษ
 • เวลาเข้าร่วมกิจกรรม:1ชั่วโมง 30 นาที

 • จองล่วงหน้าก่อน 7 วัน
 • เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1 ท่าน สูงสุด 5 ท่าน

การฝึกประสบการณ์ธนูซามูไรญี่ปุ่น

◆ทุกวัน 9:00-17:00(เปิดรับสุดท้ายเวลา 16:00)

ฝึกซ้อมการยิงธนูที่สถานที่ซ้อมยิงธนู ภายใน “นิชชินคัง”
ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับให้การศึกษาต่อเยาวชนลูกหลานของแคว้นไอสึในสมัยก่อน
สามารถเข้าชมสภาพการเรียนการสอนในสมัยก่อนของนิชชินคังที่ได้รับการบูรณะเหมือนจริง

 • มีไกด์ภาษาอังกฤษ
 • เวลาเข้าร่วมกิจกรรม:1ชั่วโมง 30 นาที

 • จองล่วงหน้าก่อน 5 วัน
 • เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1 ท่าน สูงสุด 8 ท่าน

ทดลองสวมเกราะนักรบซามูไร

◆ยกเว้นช่วง 15 เม.ย.-10 พ.ค., 10-19 ส.ค. และ 28 ธ.ค.- 3 ม.ค.

สัมผัสความรู้สึกแบบซามูไรไอสึด้วยชุดเกราะนักรบ!
พร้อมร่วมถ่ายภาพนักรบสง่างามกับปราสาทสึรุกะ
แถมการฝึกประสบการณ์พิธีชามัจฉะที่ห้องชาจริง ข้อมูลภาพถ่ายจะถูกส่งไปยังเมล์ของท่าน

 • ไม่มีไกด์ภาษาอังกฤษ
 • เวลาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2 ชั่วโมง

 • จองล่วงหน้าก่อน 3 วัน
 • เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1ท่าน สูงสุด 3 ท่าน

บางครั้งสถานที่ซ้อมอาจจะมีการจัดงานแข่งขัน หรือกิจกรรมอื่นทำให้ไม่สามารถเข้าใช้สถานที่ได้ กรุณาตรวจสอบกำหนดการของสถานที่ก่อน