สัมผัสประสบการณ์ด้านหลังเวทีของเกอิชาฮิกาชิยามะ

ขอนำท่านเข้าสัมผัสโลกของนักแสดงเกอิชา “เกอิกิ” ที่สวมใส่ “กิโมโน”ชุดตามวัฒนธรรมดั้งเดิมญี่ปุ่น
  • 16:30เช็คอินโรงแรมฮิกาชิยามะออนเซน
  • 16:50ออกจากโรงแรม (เดินหรือใช้รถ)
  • 17:00ถึง โอคิยะ (ร้านต้นสังกัดเกอิชา) “คะเคอิ
    เข้าชมเบื้องหลังการเตรียมตัวก่อนออกไปแสดงของเกอิชาซึ่งอนุญาตให้ถ่ายรูปได้ และถ่ายรูปร่วมเป็นที่ระลึก
  • 17:50เสร็จสิ้น กลับโรงแรม

ประวัติของฮิกาชิยามะเกอิกินั้นมีมายาวนาน
ได้รับการสืบทอดศิลปะการแสดงดั้งเดิมเรื่อยมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
นักแสดงที่ทำหน้าที่ร่ายรำในห้องเสื่อทาทามิ(ซะชิกิ)
เรียกว่า ทาจิคาตะ ส่วนนักแสดงที่เล่นเครื่องดนตรีชามิเซน
กลองและขับร้องจะเรียกว่า จิคาตะ

  • ล่ามไกด์จะมีค่าใช้จ่ายต่างหาก
  • ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
  • จองล่วงหน้าก่อน 7 วัน
  • เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1 ท่าน สูงสุด 4 ท่าน

เข้าชมการเตรียมตัวต่างๆของจริงของเกอิกิ เช่น การแต่งกาย การใส่วิกผมและการแต่งหน้า
หลังเสร็จสิ้น ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนักแสดง