ด้วยรถไฟชินคันเซนจากโตเกียว ประมาณ 2 ชม.ครึ่ง วัฒนธรรมประเพณีและทัศนียภาพที่สร้างความประทับใจ ดินแดนในอุดมคติของศิลปะการต่อสู้ นักแสดงเกอิชา และการเล่นหิมะ

ไอสึฮิกาชิยามะออนเซน ได้ถูกเล่าขานว่าค้นพบครั้งแรกโดยพระชื่อดังชื่อเกียวกิ ในสมัย 1300 ปีก่อน เป็นแหล่งออนเซนที่มีประวัติยาวนานและถูกรวมอยู่ในโออุซันระคุเคียว (สามแหล่งออนเซนเลิศในแถบโออุ)

น้ำออนเซนนุ่มลื่น ทำให้ร่างกายและจิตใจอบอุ่น

เชิญลิ้มรสราเม็งไอสึและสาเกไอสึ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ที่ราบสูงบังได

ภูเขาบังไดและทะเลสาบอินาวะชิโระ

โออุจิจุคุ

หมู่บ้านที่พักกลางทางในสมัยก่อนที่ยังคงเหลืออยู่จนปัจจุบัน

นิกโก้โทโชกู

มรดกโลกชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น “วัดและศาลเจ้านิกโก้”